YÜZDELER

M.5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir.

M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür.